Ole Johan Vierdal og Yngve Folven Bergesen var sjølvsagt til stades og lytta til både NAV og KS sine representantar. Dei teikna eit bilete av rekruttering til kommunale jobbar som bør bekymre.
FOTO: ALF-EINAR KVALAVAAG/TYSVÆR BYGDEBLAD
Ole Johan Vierdal og Yngve Folven Bergesen var sjølvsagt til stades og lytta til både NAV og KS sine representantar. Dei teikna eit bilete av rekruttering til kommunale jobbar som bør bekymre. FOTO: ALF-EINAR KVALAVAAG/TYSVÆR BYGDEBLAD

Alvorlege utfordringar knytt til rekruttering