Guri Ravatn (SV) stod aleine i kampen om å få inn eit punkt mot naturinngrep i kommuneplanen. FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN
Guri Ravatn (SV) stod aleine i kampen om å få inn eit punkt mot naturinngrep i kommuneplanen. FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN

Ampert om naturvern