Illustrasjon av ein liknande solpark som det kan bli på Toraneset.
Pressefoto
Illustrasjon av ein liknande solpark som det kan bli på Toraneset. Pressefoto

Avfallsdeponi blir solpark på Toraneset