Ole Bernt Thorbjørnsen er kommunedirektør i Haugesund kommune, og settekommunedirektør i behandlinga av bekymringsvarselet frå brannsjef Finn Ulvund til kommunalsjef Åsmund A. Sekse. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Ole Bernt Thorbjørnsen er kommunedirektør i Haugesund kommune, og settekommunedirektør i behandlinga av bekymringsvarselet frå brannsjef Finn Ulvund til kommunalsjef Åsmund A. Sekse. Foto: Grethe Hopland Ravn

— Bekymringsmeldinga er ikkje eit varsel