Etneelva breia seg
Foto: Grethe Hopland Ravn
Etneelva breia seg godt andre dagen i november.
Foto: Grete Hopland Ravn
Etneelva har blitt stengt. Arkivfoto: Grete Hopland Ravn

Betalar tilbake til fiskarar