Ådne Tendal tar seg ein runde discgolf. FOTO: PRIVAT
Ådne Tendal tar seg ein runde discgolf. FOTO: PRIVAT

Discgolf er ein aktivitet for alle

Lurer du på kva du skal finna på i sommar? Då kan du ta deg ein tur på ein av discgolfbanane i distriktet.

Dicsgolf er blitt ein veldig populær sport, og det er ein lågterskelsport som passar for folk i alle aldrar og fysisk form, i tillegg er det ein fin måte å koma seg ut i naturen på, ifølgje Erling Bjarte Rullestad, som er ein av initiativtakarane bak Osnes Discgolfbane i Etne. På banane ser ein alt frå barn, til godt vaksne. Ein treng ikkje ha kunnskap på førehand, og det står reglar på områdekartet, som ein enkelt kan lesa før ein startar.

— Det er berre til å hiva seg i det, dei fleste får fort meistringsfølelse og god progresjon i starten, seier Rullestad.

Discgolf passar både for unge og eldre, og ofte er det heile familiar som spelar saman. Barn kan gå litt nærare hola om dei vil. I starten anbefaler Rullestad at ein ikkje heng seg opp i kva som kan vera «forventa kast», då desse er laga til spelarar med meir erfaring.

Banen på Osnes har 13 hol, men har planar om å utvida til 18 etter kvart. FOTO: PRIVAT

Heile fem banar

I Grannar-distriktet finst det heile fem banar. Alle som ønskjer å testa sine kasteferdigheiter, kan fritt bruka desse banane når det passar.

— Det er først og fremst veldig kjekt og sosialt å spela discgolf, seier Rullestad, som er aktiv innafor miljøet sjølv i Etne.

Banen på Osnes i Etne har blitt mykje brukt. Sidan juli 2022 er det registrert rett under 10.000 rundar. Frå starten av 2024 og fram til april er det registrert 1.900 rundar fordelt på 600 unike brukarar.

— Det er høg aktivitet og mange som brukar banen, seier Rullestad.

Simen Fosse Øvrevik ved ei av kjettingnetta på Osnes i Etne.
Foto: Privat

Enkle reglar

Reglane for discgolf er enkle. Ein skal kasta disken frå ein utkastplass mot ei metallkorg, der disken til slutt skal enda. Målet er å bruka færrast mogleg kast for å treffa korga. Ved kvar utkastrampe står det kor mange kast ein vanlegvis vil bruka, og kva retning korga er i. Ikkje alle korger er synlege frå utkastplassen, så spelarane må finna ut sjølv korleis dei best kan styra disken.

På appen «UDisc» finn ein ei oversikt over banar rundt om i heile landet. Her kan ein også registrera sine eigne speleomgangar og konkurrera mot seg sjølv eller andre. Dei mest ivrige spelarane reiser gjerne frå bane til bane for å spela.

— Det er kjekt om flest mogleg bruker UDisc, seier Erling Bjarte Rullestad, og legg til at appen gir god statistikk som kan brukast til å søka midlar og liknande.

Skånevik discgolfbane ligg eit lite steinkast frå idrettsplassen. Banen er til saman 1.766 meter lang, og er delt i to. Den kortaste består av 9 hol, og den lengste på 18 hol. Dei to banane går i kvarandre. Skånevik sin bane er den største i distriktet.

— Me håpar banen vil bli brukt både av turistar og fastbuande, har skåneviksbuen Frederic Bull-Tornøe uttalt til Grannar ved eit tidlegare høve.

Floren aktivitetspark ligg rundt to minuttars køyretur frå Bjoa skule når ein kjem frå Ølensvåg. Dei tilbyr i tillegg til discgolf, også fotballgolf. Dette er ein ballsport der ein spelar etter golfprinsippet, men med fotball i staden for golfball, og føtene i staden for køller. Her kan ein spele både individuelt eller som lag. Sporten passar for dei fleste, uansett alder og ferdigheiter.

I tillegg er det to frisbeegolfbanar i Ølensvåg. Den eine ligg oppe i Vågen byggefelt rett ved leikeplassen mens den andre ligg på uteområdet til Lundeneset vidaregåande skule.

Sindre Skippervik tek sats på det siste holet på den nye frisbee-golfbanen i Ølensvåg.
Foto: Svein-Erik Larsen

Frisbeegolfbanar i distriktet

Namn Plass Tilgjenge Pris Antal hull
Floren aktivitetspark Bjoa Kl. 10-20 eller etter avtale med eigar 100/50 per dag 9
Osnes discgolfbane Etne Alltid opent Gratis 13
Skånevik discgolf Skånevik Alltid opent utanom jaktsesong Gratis 18
Vågen Frisbeegolfbane Ølensvåg Alle spel avsluttast innan kl. 22 kvar dag Gratis 12
Lundeneset Frisbeegolf Ølensvåg Alltid opent, Gratis 7

Det skal liggja discar ein kan låna ved alle banane.