Etne brannstasjon
FOTO: Henning Tysvær Nymoen
Etne brannstasjon FOTO: Henning Tysvær Nymoen

DSB forventar at Etne løyver tilstrekkelege midlar til brannvesenet