Kenneth Karlsen (Frp) var fornøgd med at Etne kommune så langt i år ikkje har brukt pengar på vikarbyrå. Dette kom fram då 1. tertialrapport blei presentert for formannskapet sist veke. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Kenneth Karlsen (Frp) var fornøgd med at Etne kommune så langt i år ikkje har brukt pengar på vikarbyrå. Dette kom fram då 1. tertialrapport blei presentert for formannskapet sist veke. Foto: Grethe Hopland Ravn

Etne kommune justerer budsjettet for 2024