Sindre Tjelemland er tilsett som ny mellombels hovudtrenar i IFK Gøteborg.
FOTO: IFK GØTEBORG
Sindre Tjelemland er tilsett som ny mellombels hovudtrenar i IFK Gøteborg. FOTO: IFK GØTEBORG

Etnebu får sitt livs sjanse – blir hovudtrenar i IFK Gøteborg