– Direktoratet burde ha ein «Post-it»-lapp med «HUGS NYNORSK» ved sida av den store raude knappen dei brukar til å senda varselet, seier målungdomsleiar Sebastian Natvik. Foto: Norsk Målungdom / NPK
– Direktoratet burde ha ein «Post-it»-lapp med «HUGS NYNORSK» ved sida av den store raude knappen dei brukar til å senda varselet, seier målungdomsleiar Sebastian Natvik. Foto: Norsk Målungdom / NPK

– Flautt at nødvarselet berre kom på bokmål – igjen!