Arkivfoto: Arne Frøkedal
Arkivfoto: Arne Frøkedal FOTO: Arne Frøkedal

Fleire flyktningar i arbeid etter introduksjonsprogram