Ivelandshuset (til venstre) og den gamle doktorbustaden kan bli selt for 1 kroner, dersom enreprenørane presenterer ei god idel for tomta. 
Foto: Skjermdump Google Streetview.
Illustrasjonsfoto. Ivelandstomta i Etne, der både det kvite og det svarte huset er inkludert. Skjermdump Google Streetview.

Fleire kriteria før 1-kroningen kan betalast