Meir enn 80 prosent av dyra Dyrebeskyttelsen hjelpte i 2023, var kattar – dei fleste utan ID-merke. Foto: Linn Cathrin Olsen / NTB / NPK
Meir enn 80 prosent av dyra Dyrebeskyttelsen hjelpte i 2023, var kattar – dei fleste utan ID-merke. Foto: Linn Cathrin Olsen / NTB / NPK

Frivillige i Dyrebeskyttelsen hjelpte over 5000 dyr i nød i 2023