Ole Martin Grindheim har bygd opp Etne Auto frå grunnen av. Det ligg i korta at sonen Alf Johan tek over drifta på sikt. Han er i gang med å ta fagbrev i bilmekanikarfaget.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Ole Martin Grindheim har bygd opp Etne Auto frå grunnen av. Det ligg i korta at sonen Alf Johan tek over drifta på sikt. Han er i gang med å ta fagbrev i bilmekanikarfaget. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Full gass med verkstad og bilutleige