Arild Stenberg (H) sitt forslag om å støtta seljar sitt ønske om å leggja inn vilkår om kulturelt formål for tomta som skulle seljast, fekk ikkje fleirtal i kommunestyret i Etne tysdag. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Arild Stenberg (H) sitt forslag om å støtta seljar sitt ønske om å leggja inn vilkår om kulturelt formål for tomta som skulle seljast, fekk ikkje fleirtal i kommunestyret i Etne tysdag. Foto: Grethe Hopland Ravn

Går for tomtekjøp – utan vilkår om kulturelt formål