Norbygata Engros AS trekkjer Vital grøn te sitron produsert i Pakistan med ingrediensar frå Kina. Årsaka er funn av fleire plantevernmiddelrestar over grenseverdi. Foto: Mattilsynet / handout / NTB / NPK
Norbygata Engros AS trekkjer Vital grøn te sitron produsert i Pakistan med ingrediensar frå Kina. Årsaka er funn av fleire plantevernmiddelrestar over grenseverdi. Foto: Mattilsynet / handout / NTB / NPK

Grøn te med sitron blir trekt frå marknaden etter funn av plantevernmiddel