Rødne Kraftverk kan potensielt auke produksjonen sin i framtida. FOTO: SKL
Rødne Kraftverk kan potensielt auke produksjonen sin i framtida. FOTO: SKL

Kraftutbyggingsinitiativ møter skepsis