Det er mest aktuelt å vurdere stans i laksefiske i elvar med mykje stor laks frå grensa mot Sverige i sør til og med Trøndelag, og stans i sjølaksefiske på same strekning. Her frå laksefiske i Nidelva i Trondheim. Foto: Jarl Koksvik / Miljødirektoratet / NPK
Det er mest aktuelt å vurdere stans i laksefiske i elvar med mykje stor laks frå grensa mot Sverige i sør til og med Trøndelag, og stans i sjølaksefiske på same strekning. Her frå laksefiske i Nidelva i Trondheim. Foto: Jarl Koksvik / Miljødirektoratet / NPK
Det er mest aktuelt å vurdere stans i laksefiske i elvar med mykje stor laks frå grensa mot Sverige i sør til og med Trøndelag, og stans i sjølaksefiske på same strekning. Her frå laksefiske i Nidelva i Trondheim. Foto: Jarl Koksvik / Miljødirektoratet / NPK Det er mest aktuelt å vurdere stans i laksefiske i elvar med mykje stor laks frå grensa mot Sverige i sør til og med Trøndelag, og stans i sjølaksefiske på same strekning. Her frå laksefiske i Nidelva i Trondheim. Foto: Jarl Koksvik / Miljødirektoratet / NPK

Laksefisket kan bli stansa, melder Miljødirektoratet