Terje Halleland (Frp) vil arbeide for at Seljestad-Røldal kjem inn på statsbudsjettet for 2023. I så falle må det vere eit prioritert prosjekt for SV. Arkivfoto
Terje Halleland (Frp) fryktar at vegprosjekt på Vestlandet kjem til å lide som følgje av auka jernbanesatsing på Austlandet. Arkivfoto

Langar ut mot eiget parti sin NTP-avtale: — Eg føler meg dolka i ryggen