Norges Eiendomsmeglerforbund ventar at låg bustadforsyning vil heve terskelen til bustadmarknaden dei kommande par åra. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK
Norges Eiendomsmeglerforbund ventar at låg bustadforsyning vil heve terskelen til bustadmarknaden dei kommande par åra. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK

Liten oppgang i førstegongskjøparar av bustad