Andreas Aune (Sp) på talarstolen der han legg fram forslaget om å auka aldersgrensa for fritak i eigedomsskatten frå 30 til 35 år for forstegongsetablerarar. 
Skjermdump: Kommune-tv
Andreas Aune (Sp) på talarstolen der han legg fram forslaget om å auka aldersgrensa for fritak i eigedomsskatten frå 30 til 35 år for forstegongsetablerarar. Skjermdump: Kommune-tv

Lokkar unge med fritak frå eigedomsskatt