Sjølv om effektane av sur nedbør søkk, er det framleis nødvendig å kalke norske vassdrag og innsjøar for å bøte på skadane av langtransportert luftforureining. Foto: Helge B Pedersen/ Miljødirektoratet
Sjølv om effektane av sur nedbør søkk, er det framleis nødvendig å kalke norske vassdrag og innsjøar for å bøte på skadane av langtransportert luftforureining. Foto: Helge B Pedersen/ Miljødirektoratet

Mindre sur nedbør