Det er god stemning mellom festivalleiarane, SLT-koordinator og politiet. Saman ønskjer dei å oppmoda foreldre til å vera tilstades for ungdommane sine når dei går på festival i sommar. 
F.v: Alf Warloe Christophersen, Skånevik bluesfestival, Ronny Gjermundsen, Vikedal Rootsfestival, Liv Ellen Ebne, SLT-koordinator og Kari Rørtveit, politiet. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Det er god stemning mellom festivalleiarane, SLT-koordinator og politiet. Saman ønskjer dei å oppmoda foreldre til å vera tilstades for ungdommane sine når dei går på festival i sommar. F.v: Alf Warloe Christophersen, Skånevik bluesfestival, Ronny Gjermundsen, Vikedal Rootsfestival, Liv Ellen Ebne, SLT-koordinator og Kari Rørtveit, politiet. Foto: Grethe Hopland Ravn

Nøkkelfaktor for dei unge – er foreldra