Haugesund sjukehus opplever auka press grunna smitteauke i regionen.
Foto: Erik Dankel/Helse Fonna
Haugesund sjukehus. Foto: Erik Dankel/Helse Fonna

NRK: Vindafjording døydde etter svikt i helsehjelpa ved Haugesund sjukehus