Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har klokkartru på flytande havvind, sjølv om kostnadane er høge. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har klokkartru på flytande havvind, sjølv om kostnadane er høge. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

NVE med nye prisanslag for flytande havvind – blir tre gonger dyrare enn vasskraft