Kjetil Lund i NVE seier det er auka trusselnivå mot kraftinstallasjonar og foreslår meir hemmeleghald rundt anlegga. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK
Kjetil Lund i NVE seier det er auka trusselnivå mot kraftinstallasjonar og foreslår meir hemmeleghald rundt anlegga. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

NVE vil ha meir hemmeleghald rundt kraftsystemet