Det var ingen debatt rundt den nye helseberedskapsplanen for 2024-2028 då kommunedirektør Filippo Ballarin sitt forslag til vedtak blei presentert for kommunestyret. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Det var ingen debatt rundt den nye helseberedskapsplanen for 2024-2028 då kommunedirektør Filippo Ballarin sitt forslag til vedtak blei presentert for kommunestyret. Foto: Grethe Hopland Ravn

Ny plan fekk gjennomslag i Etne