Måndag leverte strategigruppa Reiseliv 2030 rapporten sin om korleis reiselivsnæringa kan utviklast i ei meir berekraftig retning. Foto: Erik Johansen / NTB / NPK
Måndag leverte strategigruppa Reiseliv 2030 rapporten sin om korleis reiselivsnæringa kan utviklast i ei meir berekraftig retning. Foto: Erik Johansen / NTB / NPK

Ny strategi for reiselivsnæringa er klar