Beredskapskoordinator Olav Viskjer og ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim i Etne kommune, fronta i 2022 eigeberedskapsveka som gjekk av stabelen i veke 44.  Eit av spørsmåla dei ville stilla innbyggjarane er: «Kan du klara deg utan straum og vatn i tre dagar?» No er tre dagar auka til ei veke. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Beredskapskoordinator Olav Viskjer og ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim i Etne kommune, fronta i 2022 eigeberedskapsveka som gjekk av stabelen i veke 44. Eit av spørsmåla dei ville stilla innbyggjarane er: «Kan du klara deg utan straum og vatn i tre dagar?» No er tre dagar auka til ei veke. Foto: Grethe Hopland Ravn

Nye oppdaterte råd om eigenberedskap