Ole Johan Vierdal, ordførar i Vindafjord kommune (t.v.), Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, ordførar i Etne kommune,  og Marte Sletten, rådgivar og ansvarleg for kommunesamarbeid i av-og-til. Alle tre var nøgd med at 10 års av-og-til samarbeid fortset. 
FOTO: RENATE SÆVAREID
Ole Johan Vierdal, ordførar i Vindafjord kommune (t.v.), Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, ordførar i Etne kommune, og Marte Sletten, rådgivar og ansvarleg for kommunesamarbeid i av-og-til. Alle tre var nøgd med at 10 års av-og-til samarbeid fortset. FOTO: RENATE SÆVAREID

Saman for tryggare alkoholbruk