Mange kommunar har avvik i handteringa deira av leikeplassar. Dette er eit illustrasjonsfoto. Foto: Tore Meek / NTB / NPK
Mange kommunar har avvik i handteringa deira av leikeplassar. Dette er eit illustrasjonsfoto. Foto: Tore Meek / NTB / NPK

Sju av sju kommunar med avvik under leikeplasskontroll