Døgnkvileplass
ILLUSTRASJONSFOTO: STATENS VEGVESEN

Skal byggje døgnkvileplass for tungtransport på Haugalandet