Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp, f.v.) og resten av politikarane i formannskapet vil ha ei fagutvalbehandling før dei avgjer om kommunedirektør Yngve Folven Bergesen kan opprette ei stilling som ungdomskontakt. Foto: Svein-Erik Larsen
Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp, f.v.) og kommunedirektør Yngve Folven Bergesen i Vindafjord har meir handlingsrom enn mange kommunar. Her frå eit tidlegare formannskapsmøte. ARKIVFOTO: SVEIN-ERIK LARSEN

Slepp å dra i naudbremsen