Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo er tilfreds med at E16 ved Ådalselva no er sikra mot større flaum enn «Hans», men treng meir ressursar for å ruste vegnettet mot flaum andre stadar. Foto: Eli Ramstad / Statens vegvesen
Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo er tilfreds med at E16 ved Ådalselva no er sikra mot større flaum enn «Hans», men treng meir ressursar for å ruste vegnettet mot flaum andre stadar. Foto: Eli Ramstad / Statens vegvesen

Statens vegvesen rustar seg mot større flaumar i framtida