Utsikt frå Hårlandsnepane mot Styrpeheiane, kor Statnett planlegg trasé for 420 kV høgspentlinje.
FOTO: ØKLAND FOTO
Utsikt frå Hårlandsnepane mot Styrpeheiane, kor Statnett planlegg trasé for 420 kV høgspentlinje. FOTO: ØKLAND FOTO

Statnett tildeler første kontrakt med CO2-prising på Haugalandet