Jan A. Vinje fekk laks i sone 10 tolv timar etter at fisket i Etneelva starta. Vekta viste 4,0 kg og han har ambisjonar om større laks utover sesongen.
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Leiar Jan Anders Vinje Etne Jeger- og Fiskerforerning og resten av styret skjerpar reglane i Etneelva. Arkivfoto

Strammar inn fiskereglane i Etneelva