Første rad frå v.:
Johanna Sørvik Steinnes, Elvira Marie Miljeteig Svendsen, Sofia Furseth, Borgar Løver, Celine Lothe, Elina Kambe Johansson og  Vilde Skibevåg
2. rad frå venstre:
Eirin Nordvik (instruktør), Leah Gilje, Andrine Endresen, Jenny Gilje, Siri Ilstad og  Tonje Haraldseid Westvik
Bak frå venstre:
Maria J. Rossebø Amundsen, Live Skjold, Lilly Vestbø og Isabel Gordon Grundberg
Foto: Privat
Første rad frå v.: Johanna Sørvik Steinnes, Elvira Marie Miljeteig Svendsen, Sofia Furseth, Borgar Løver, Celine Lothe, Elina Kambe Johansson og Vilde Skibevåg 2. rad frå venstre: Eirin Nordvik (instruktør), Leah Gilje, Andrine Endresen, Jenny Gilje, Siri Ilstad og Tonje Haraldseid Westvik Bak frå venstre: Maria J. Rossebø Amundsen, Live Skjold, Lilly Vestbø og Isabel Gordon Grundberg Foto: Privat

Tre dagar med kreativitet