Merete Vårvik Matre og Anne Tone Salte Andersen engasjerer seg begge for eit godt oppvekstmiljø i Ølen, og hadde mykje å sei om det då Ølen Sanitetslag inviterte til møte. FOTO: RENATE SÆVAREID
Merete Vårvik Matre og Anne Tone Salte Andersen engasjerer seg begge for eit godt oppvekstmiljø i Ølen, og hadde mykje å sei om det då Ølen Sanitetslag inviterte til møte. FOTO: RENATE SÆVAREID

Vil gje dei unge fleire tilbod