Vatsbu Monica Nesheim (Sp) engasjerer seg i korleis Vatsfjorden skal bli brukt i framtida. Her med Anne Klette Steinsland. FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN
Vatsbu Monica Nesheim (Sp) engasjerer seg i korleis Vatsfjorden skal bli brukt i framtida. Her med Anne Klette Steinsland. FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN

Vil ikkje ha grønvasking av fisken si skjebne