Det er viktig å tenkje på branntryggleiken uansett kvar og korleis du bruker sommarferien. 
Foto: Brannvernforeininga
Det er viktig å tenkje på branntryggleiken uansett kvar og korleis du bruker sommarferien. Foto: Brannvernforeininga

Brannvernforeininga oppmodar om å tenkje på branntryggleiken i sommar