I flytteperioden mista mange tilgang til fonda og dermed også moglegheita til å kjøpe seg inn eller ut av marknaden. Her frå konsernsjef Kjerstin Braathens presentasjon av resultatet for andre kvartal torsdag. Foto: Annika Byrde / NTB / NPK
I flytteperioden mista mange tilgang til fonda og dermed også moglegheita til å kjøpe seg inn eller ut av marknaden. Her frå konsernsjef Kjerstin Braathens presentasjon av resultatet for andre kvartal torsdag. Foto: Annika Byrde / NTB / NPK

DNB kompenserer 4200 kundar for treg overføring av fondsmidlar