Det er mange motorsyklistar på vegane i sommarmånadane. Så langt i år har utviklinga i talet på MC-ulykker vore dramatisk, ifølgje NAF. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK
Det er mange motorsyklistar på vegane i sommarmånadane. Så langt i år har utviklinga i talet på MC-ulykker vore dramatisk, ifølgje NAF. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Dyster statistikk for MC-ulykker