Frå vest i Nedre Vats står skiltinga inn til Blikrabygda på halv åtte. Skiltet er tydeleg i dårleg stand, og plasseringa får Hjørdis Torsveit til å stille spørsmålsteikn. FOTO: JONAS SANDSGÅRD
Frå vest i Nedre Vats står skiltinga inn til Blikrabygda på halv åtte. Skiltet er tydeleg i dårleg stand, og plasseringa får Hjørdis Torsveit til å stille spørsmålsteikn. FOTO: JONAS SANDSGÅRD

Fylkeskommunen gløymde seg ut