Styret i den nye lokalforeininga. F.v.: Anne Brit Klungland, skrivar, Turid Mølstre Haugland, kasserar, Anne Karin Hårajuvet, leiar, Marvell Winsand Aasebø, styremedlem, Sverre Andersen, nestleiar
Eva Winsand Vestre. Revisor Gunn Berge var ikkje tilstades då biletet blei tatt.
Foto: Privat
Styret i den nye lokalforeininga. F.v.: Anne Brit Klungland, skrivar, Turid Mølstre Haugland, kasserar, Anne Karin Hårajuvet, leiar, Marvell Winsand Aasebø, styremedlem, Sverre Andersen, nestleiar Eva Winsand Vestre. Revisor Gunn Berge var ikkje tilstades då biletet blei tatt. Foto: Privat

Ny lokalforeining for pensjonistar stifta