Dagleg leiar Anne Marit Helgevold Heggebø har ambisjonar om vidare vekst for Helgevold Elektro.
Anne Marit Helgevold Heggebø er ny styreleiar i Vindafjord tomteselskap. Foto: Arne Frøkedal

Ny styreleiar i Vindafjord tomteselskap