Sanitetsbasaren i Ølen `22
To av hovudpersonane for kvelden. Leiar i foreninga, Anne Tone Salte Andersen og Romsakatten.
Anne Tone Salte Andersen er del av styret i det nye selskapet Sameiet Helsehuset Ølen. Arkivfoto: Nils Tokheim

Nye selskap og nye rekneskap frå verksemder i Etne og Vindafjord