Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) seier regjeringa jobbar med å bestemme kva for område som skal meldast inn som bevarte i tråd med dei krava naturavtalen stiller. Foto: Javad Parsa / NTB / NPK
Oslo 20240419. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) utenfor Statsministerens kontor i Oslo etter statsråd fredag. Ettersom kongen er sykmeldt og kronprinsregenten er i utlandet holdes det, for første gang siden 2007, statsråd på Statsministerens kontor og ikke på Slottet. Foto: Javad Parsa / NTB / NPK

Rapport: Noreg feilrapporterer om havvern