Eit nytt prosjekt i barnehagar og skular i Etne har som mål å førebyggje uønskja åtferd blant barn og unge. Kommunalsjef for oppvekst, Mona Rasmussen Sævik, håpar på gode resultat. 
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Eit nytt prosjekt i barnehagar og skular i Etne har som mål å førebyggje uønskja åtferd blant barn og unge. Kommunalsjef for oppvekst, Mona Rasmussen Sævik, håpar på gode resultat. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Tar grep mot uønskt åtferd