Annonsere i sommarmagasinet

Sommarmagasinet går til alle husstandar i kommunane Etne og Vindafjord torsdag 14. juni
Her finn du kart over Grannar-distriktet, oversikt over sommarens viktigaste hendingar, turtips
og mykje godt lesestoff til late sommardagar. Sommarmagasinet blir lagt ut på stader
i Grannar-distriktet der turistar og folk flest ferdast gjennom heile sommaren. Opplag 10.000.

Sommarkalenderen presenterer lokale aktivitetar i Grannar-distriktet
I Sommarkalenderen finn du oversikt over sommarens viktigaste hendingar i Grannar-distriktet.
Ønskjer du oppføring av lokal aktivitet som blir arrangert i løpet av sommaren 2018,
meld frå snarast til post@grannar.no eller tlf. 53 77 11 00.
Denne tenesta er gratis!

Ønskjer du å annonsere?
Kontakt annonseavdelinga i Grannar på
annonse@grannar.no eller tlf. 53 77 11 00.

Annonsefrist: Måndag 4. juni. 

Annonse i sommarmagasinet

Modul 44
(323 x 223)

17 500,- utan farge

23 000,- med farge

Modul 43
(323 x 166)

16 800- utan farge

22 800,- med farge

Modul 42
(323 x 109)

11 200,- utan farge

15 200,- med farge

Modul 41
(323 x 52)

5 600,- utan farge

7 600,- med farge

Modul 34
(241 x 223)

16 800,- utan farge

22 800,- med farge

Modul 33
(241 x 166)

12 600,- utan farge

17 100,- med farge

Modul 32
(241 x 109)

8 400,- u/ farge

11 400,- med farge

Modul 31
(241 x 52)

4 200,- utan farge

5 700,- med farge

Modul 24
(159 x 223)

11 200,- utan farge

15 200,- med farge

Modul 23
(159 x 166)

8 400,- u/ farge

11 400,- m/ farge

Modul 22
(159 x 109)

5 600,- utan farge

7 600,- med farge

Modul 21
(159 x 52)

2 800,- utan farge

3 800,- med farge

Modul 14
(77 x 223)

5 600,- utan farge

7 600,- med farge

Modul 13
(77 x 166)

4 200,- utan farge

5 700,- med farge

Modul 12
(77 x 109)

2 800,- utan farge

3 800,- med farge

Modul 11
(77 x 52)

1 400,- utan farge

1 900,- med farge

Magasinsida er inndelt i modular som gir sekstan ulike format. Modul 11 er ein modul. Modul 12 og 21 er sett saman av to modular. Modul 13 og 31 er sett saman av tre modular. modul 14, 22 og 41 (kvartsider) er sett saman av fire modular. Modul 24 og 42 (halvsider) er sett saman av åtte modular. Modul 44 (heilside) er sett saman av sekstan modular.