– De fleste kan spare mer enn de tror

– De fleste kan spare
mer enn de tror

Hun har ei datter på ni år og en sønn på fem. Helt siden de to kom til verden, har Siri spart til dem. 

– Det gjelder å finne ut hva som er riktig for deg. Det er mange måter å spare til barna på, og det kan virke overveldende med alle typene fond som finnes, men det hjelper å snakke med noen som kan det, sier Siri. 

Selv har Siri og familien valgt en todelt løsning. Med sparing i både fond og på konto. 

 

– Velger en å spare på konto så tenker en gjerne mer kortsiktig, ser en for seg å spare i 10-20 år, så er nok fond mest hensiktsmessig. Og det trenger ikke være så komplisert, beroliger Siri, og forteller mer om løsningen de har valgt i hennes familie. 

 

–Vi har valgt å spare opp 15.000,- kroner på konto i barnas navn. Som en kortsiktig buffer og en liten startkapital som de kan disponere når de blir 18 år. Utover dette har vi en spareavtale (på kr. 1000,-) som går i aksjefond i vårt navn månedlig. Dette er øremerket større økonomiske behov langt frem i tid, som egenkapital til bolig, utdannelse eller andre uforutsette ting. Vi ønsker å ha en viss kontroll på disse midlene, slik at vi er sikre på at de blir disponert fornuftig. Vi ønsker å sikre oss at summen ikke vil sette en begrensning med tanke på for eksempel stipend under studier, derfor sparer vi disse midlene i vårt navn, sier hun. 

 

Det er mange måter å spare til barna på, og det kan virke overveldende med alle typene fond som finnes, men det hjelper å snakke med noen som kan det.

Siri Tungesvik Vestbø

Hvor mye skal en spare? 

At det kan virke overveldende å navigere
i jungelen av sparemuligheter, fondstyper, «does and dont´s», skjønner Siri godt. Gode råd og oversikt, kan komme godt med. Og det gjelder å ikke overkomplisere det. 

– Mange har interesse for aksjehandel for tiden og fremstår nok litt som «eksperter». Dette kan gi andre inntrykk av at aksjefond-
sparing er veldig innviklet. Men det trenger det altså ikke være, og vi er her for å ufarliggjøre det, sier hun.  

Når en først har fått de gode rådene, gjelder det å finne utav hvilket sparebeløp som er passende.  

– Det er selvsagt alltid en risiko å spare i fond, det skal en være klar over og ha et bevisst forhold til. Og en skal se hva en har råd til å sette av, men vi ser at folk ofte er veldig forsiktige når det kommer til sparing. De fleste har mulighet til å spare mer enn de gjør. Samtidig opplever vi i Haugesunds Sparebank at mange som først kommer i gang med sparing til barna sine, ser verdien av det, og blir inspirert til å spare til seg selv også. 

Og vi hjelper selvsagt gjerne til med å få oversikt og gi råd, sier Siri. 

Siri Tungesvik Vestbø har spart til de to barna sine helt siden de kom til verden.

Veien mot bevisstgjøring 

Det er én ting å spare til barna, men hvor mye de selv skal få innsikt i, hvor mye en skal involvere dem og forklare verdien av sparing er noe annet. Og hvor gamle bør i såfall barna være før en setter seg ned med dem og gir dem en innføring i privatøkonomi og sparing? 

– Unger er veldig ulike, så det kan være lurt å rett og slett se an barnet. Dattera vår fikk bankkort da hun var sju år, nå er hun ni og har også fått vipps. Nå er hun gammel nok til å forstå mer, og synes det er kjekt å følge med på saldoen som går opp og ned. Ved at de får se tallene og skjønner at penger må inn før de kan brukes osv., gjør at de får et forhold til at penger ikke vokser på trær. Vi må faktisk jobbe for det vi trenger og ønsker oss, forteller Siri. 

Avdelingslederen påpeker at man ikke skal undervurdere barna, og heller inkludere dem tidlig i familiens felles økonomi. Bevisstgjøre dem på hva ting koster når man er på
butikken og handler, involvere dem i hvilke grep man må gjøre for å spare til sommer-
ferien for eksempel, og la dem delta aktivt med forslag og løsninger. 

– På denne måten skaper vi kunnskap og erfaring med personlig økonomi som de kan ta med seg inn i voksenlivet, poengterer hun. 

 

Fordeler og ulemper
ved å spare i barnas navn:

 • Det er barnets egne midler og går ikke inn i ett eventuelt skilsmisseoppgjør eller arveoppgjør. 
 • Det kan oppleves tryggere for for eksempel besteforeldre å gi barnet pengegaver.
 • Foreldrene disponerer midlene til barnet er 18 år.
 • Sørger for at pengene tilfaller barnet slik det er tiltenkt. 
 • Hvis barnet får en formue som overstiger 2 G, skal statsforvalteren være med på å bestemme hvordan barnets sparepenger forvaltes. 
 • Får barnet en formue som overstiger 4 G, så reduseres eventuelle utdannings-
  stipend fra Lånekassen.
 • Man kan sikre formålet med pengegaver til mindreårige ved gavebrev. 

Fordeler og ulemper
ved å spare i eget navn:

 • Foresatte har full kontroll på midlene og kan selv bestemme når barnet skal få disponere midlene.
 • Statsforvalteren kan ikke ta over forvaltningen.
 • Ved samlivsbrudd eller dødsfall vil pengene inngå i boet til den av foreldrene det står på.
 • Eventuelle kreditorer kan ta utlegg i midlene.

Viktig å tenke konsekvenser 

Om vi nå legger av penger til ungene våre og innfører dem i pengebruk så fort de er klare for det, så er det selvsagt viktig at vi er gode forbilder selv også. 

-Nå er vi inne i en periode hvor mange av våre faste kostnader har økt, og det gjelder å leve etter evne og ikke over. Dette kan være vanskelig og er en usikker på hvordan man kan gjøre tiltak i egen økonomi, så kan man gjerne søke hjelp og råd hos oss, sier Siri.

Tungesvik Vestbø besøker skoler og underviser ungdommer om privatøkonomi. Inntrykket er at kunnskapen varierer veldig. 

– Vi har generelt begrenset kompetanse på privatøkonomi i Norge, og jeg skulle helst sett at det var en større del av undervisningen på skolen. Noen unge er bevisste og kan en del, men det gjelder dessverre ikke alle. Bare ta dette med konsekvenstankegang. Hvor mange ungdommer sparer ikke til førerkortet og drømmebilen? Men hva skjer når de har oppnådd det? Når de har brukt opp sparepengene på den dyreste bilen? Hva med bolig? Det er å sette sparemål etter hver milepæl er viktig. Vi må lære dem å tenke langsiktig; på lappen og bil, bolig, ferier, bryllup… alle de store tingene som inngår i voksenlivet, sier Siri, og trekker frem at om en sparer til barna i eget navn og ikke i deres, så har en også kontroll over pengene til de trengs til nettopp; de store tingene. 

I tillegg kan man sikre egen økonomi ved å spare opp til barnas fremtid.

– Vi har ingen garanti for at vår økonomi er god nok til at vi vil for eksempel kunne hjelpe barna våre på boligmarkedet, eller gjennom en tøff periode i livet om de behøver det når de blir eldre. I tillegg unngår vi at vår egen fleksibilitet blir påvirket, som den hadde, om vi måtte stille tilleggssikkerhet i egen bolig til barna våre. For oss er dette et viktig sparemål, avslutter Siri Tungesvik Vestbø, avdelingsleder i Haugesund Sparebank.  

Haugesund Sparebank logo

Snakk med banken og involver oss i dine planar.
Vi vil hjelpe deg slik at du får realisert din plan på ein god måte.
Ta gjerne kontakt med Siri Tungesvik Vestbø på tlf. 52 70 51 46 / 924 10 911

haugesund-sparebank.no